Sonkajärvi Soi –

           

musiikkitapahtumaa on järjestetty vuodesta 1992 lähtien. Sonkajärvi Soi ry on vuodesta 1999 lähtien ollut vastuussa konserttisarjan järjestämisestä, vuosina 1992-1998 tapahtuman järjestelyistä vastasi Sonkajärven kunta. Nykyään kunta osallistuu pääasiassa avustuksen muodossa järjestelyihin. Vuodesta 1999 lähtien yhdistys on yhdessä Sonkajärven kunnan kansalaisopiston kanssa järjestänyt musiikkileiriä, josta on tullut tärkeä osa kunnan ja seudun musiikkikasvatusta.

Tapahtuman pienimuotoisuus on sen valtti: kodikas henki ja savolainen vieraanvaraisuus yhdessä korkean taiteellisen tason kanssa on saanut muusikkopiireissä hyvän maineen. Alun perin tapahtuma oli nuorten taiteilijoiden festivaali. Nykyisin esiintyjien ikähaitari on laajempi. Tavoitteena on tinkimätön laatu ja ennakkoluuloton ohjelmistotarjonta. Konserteilla on tärkeä rooli seudun konserttitoiminnan kehittäjänä, klassisen musiikin tuntemuksen ja harrastuksen edistäjänä sekä musiikkitarjonnan monipuolistajana.

Tapahtuman taiteellisena johtajana on alusta alkaen toiminut kitarataiteilija Ismo Eskelinen, joka on tuonut esille (ja tuo edelleen) erityisen laajasti kitaramusiikkia kamarimusiikissa.

Musiikkileiri ja konserttitapahtuma täydentävät toisiaan. Musiikkileiriläiset voivat osallistua konsertteihin ja konserttien esiintyjät puolestaan osallistuvat leirin ohjelmaan esittelemällä konserttiohjelmistoaan, soittimiaan ja kertomalla omasta musiikin opiskelustaan ja muusikon urastaan. Myös leiriläiset järjestävät omia konserttejaan, joista ainakin yksi pidetään kunnan toisessa taajamassa, Sukevalla.

 

Sonkajärvi Soi ry

Sonkajärvi Soi -yhdistyksen tarkoituksena on tukea konserttitoimintaa ja musiikkiharrastusta Sonkajärvellä, erityisesti Sonkajärvi Soi tapahtumaa, ja edistää konserttiharrastuksen leviämistä paikkakunnalla ja lähikunnissa.

Tarkoituksen toteuttamiseksi yhdistys järjestää koulutusta, konsertteja ja muita tilaisuuksia, tiedotus- ja julkaisutoimintaa sekä on yhteistyössä muiden vastaavanlaisten yhdistysten kanssa.

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi järjestää maksullisia konsertteja ja muita musiikkitilaisuuksia, ottaa vastaan avustuksia, lahjoituksia ja testamentteja sekä järjestää asianmukaisella luvalla arpajaisia, rahankeräyksiä, myyjäisiä ja huvitilaisuuksia.

WWW-toteutus: Sitebuilders Finland Oy